cornelisdeleeuwvanweenen.nl

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden is van toepassing op het volgende:

  • alle internetpagina’s van www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl, dus de teksten, afbeeldingen, fotos, links, videos, andere objecten en inclusief de inhoud van producten en diensten die op de website worden aangeboden;
  • je/jij: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • Ik: www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl: Cornelis de Leeuw van Weenen
  • gebruik(en): onder meer inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen of huren);
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder verloren data en zaken, gederfde omzet of winst en ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven. Door de website te gebruiken of de aankoop van producten of diensten stem je in met deze disclaimer.

3. Je gaat ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de website zoals onder art.1 staat omschreven, alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of psychische schade te berokkenen.

4. Je gaat ermee akkoord dat er copyrights berusten op de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven. Het zonder toestemming distribueren, doorzenden of verkopen van de inhoud op welke wijze dan ook, is bij wet verboden.

5. www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl doet zijn best de inhoud van de website regelmatig te updaten, te verbeteren of aan te vullen. Ondanks dat kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de eventuele gevolgen daarvan zijn wij niet aansprakelijk.

6. www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

7. www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud daarvan, of met de onmogelijkheid de website of specifieke inhoud daarvan te kunnen raadplegen.

8. www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

9. www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl mag de prijzen voor de artikelen en diensten die worden aangeboden naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

10. www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging van die bestanden in.

11. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit de website verzendt.

12. Je beschermt tegen en vrijwaart www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl, zijn vertegenwoordigers en handelspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of in verband met jouw gebruik van de website en/of jouw inbreuk op een wettelijke regeling of op de rechten van derden.

13. www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl heeft het recht om je de toestemming te ontzeggen de website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven, te gebruiken.

14. Offerte aangeboden door www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl zijn geldig voor 1 week, 5 werkdagen, of anders indien aangegeven. Iedere offerte bevat de voorwaarden zoals deze gelden voor de betreffende offerte. Het aanvragen van een offerte door particulieren of bedrijven is geheel voor de verantwoording van de aanvragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

15. www.cornelisdeleeuwvanweenen.nl neemt de privacy van de bezoekers en klanten heel erg serieus en zal de gegevens van personen en bedrijven niet doorgeven of verkopen aan derde of gebruiken voor andere zaken dan aangeboden op deze website. Zie ons privacybeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Offerte aanvragen!

Vraag vrijblijvend een offerte aan of doe een gok en vraag eens wat ik voor jou en je website kan betekenen